Braniewo wkracza w nowy etap cyfryzacji

i

Autor: fanpejdż Tomasz Sielicki - burmistrz Braniewa Braniewo wkracza w nowy etap cyfryzacji

Braniewo wkracza w nowy etap cyfryzacji

2022-12-27 11:55

Urzędnicy z braniewskiego ratusza zaplanowali wdrożenie 22 e-usług.

Zostaną także uruchomione takie systemy teleinformatyczne, jak centralna platforma e-usług mieszkańca, zmodernizowany system dziedzinowy, elektroniczny system obiegu dokumentów, system informacji przestrzennej, system obsługi rady, system zarządzania umowami.

Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Miasta Braniewa, a także pozytywnie wpływały na poszerzenie dostępu do informacji i zasobów urzędu.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych drogą elektroniczną, co z kolei pozytywnie wpłynie na usprawnienie procesów administracyjnych oraz uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na mieszkańcach.

Największa ruchoma szopka bożonarodzeniowa w kościele oo. Bernardynów pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. 20 pytań o stolice państw. O tych miastach rzadko słyszysz w wiadomościach

Pytanie 1 z 20
Manama to stolica...