Braniewska policja podsumowała ubiegły rok

i

Autor: KPP Braniewo Braniewska policja podsumowała ubiegły rok

Braniewska policja podsumowała ubiegły rok

2023-02-09 10:51

Braniewscy policjanci spotkali się aby podsumować miniony rok. Odprawa roczna to dobra okazja aby pochwalić się osiągniętymi wynikami oraz przedyskutować i postawić nowe cele na obecny rok. Wśród uczestników odprawy podsumowującej nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz służb ściśle współpracujących z Policją.

Na przełomie trzech lat policjanci odnotowali tendencję spadkową popełnianych przestępstw, średnio o sto przestępstw mniej w ciągu roku. Rośnie za to wskaźnik wykrywalności przestępców. Ogólna wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła wysoki poziom 73,6 %. Warto zaznaczyć, że policjanci mogą się pochwalić 100 % wykrywalnością osób biorących udział w bójkach i pobiciach. Wykrywalność sprawców uszkodzeń ciała wyniosła  94,7 %, natomiast osób stojących za rozbojami wyniosła 100%.

Działalności policjantów nie polega jedynie na wykrywaniu sprawców przestępstw ale także przeciwdziałaniu ich popełniania. W 2022r. policjanci udaremnili wprowadzenie do obrotu substancji psychotropowych o masie przekraczającej 3,2 kg, których wartość czarnorynkowa wyniosła ok 140 tysięcy złotych. Zabezpieczyli także mienie pochodzące z przestępstw oraz uzyskane w wyniku popełnienia przestępstwa o wartości prawie 410 tysięcy złotych.

W 2022 roku policjanci odnotowali 274 zdarzenia drogowe, z których 252 zdarzenia stanowiły kolizje drogowe a 22 zakwalifikowane zostały jako wypadki drogowe, w których zginęły 2 osoby. Dla przykładu w 2020 roku doszło do 247 kolizji, 29 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 6 osób, w 2021 roku doszło do 285 kolizji, 22 wypadków, w których zginęła jedna osoba. W trakcie codziennych służb policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego szczególną uwagę skupiają na badaniu trzeźwości uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku policjanci udaremnili dalszą jazdę 217 nietrzeźwym kierującym oraz 26 osobom po użyciu alkoholu. W 2021 roku odnotowaliśmy 139 nietrzeźwych kierujących oraz 34 po użyci alkoholu.

Nowoczesny sprzęt to wykwalifikowani i skuteczni policjanci. Komenda Powiatowa Policji w Braniewie w roku 2022 pozyskała od samorządów wsparcie finansowe, które przeznaczone zostały na doposażenie strzelnicy oraz sali taktyk i technik interwencji a także na zakup nowych pojazdów. Do floty tutejszej jednostki dołączyły nowe pojazdy, między innymi Volkswagen Crafter, dwa motocykle BMW RT 1250 oraz  Kia Sportage, zakupiona dzięki wsparciu finansowym samorządów lokalnych. Oprawa roczna była dobrą okazją do podpisania porozumień w sprawie przekazania kolejnych środków na Fundusz Wsparcia Policji, celem współfinansowania zakupu nowego pojazdu oznakowanego, który już niebawem będzie wykorzystywany w codziennej służbie.  

Wesele Marzeń z VOX FM | Konrad i Pawelec o weselach

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nawet ledwie połowa punktów nie będzie powodem do wstydu

Pytanie 1 z 15
Kiedy zaczęła działać w Polsce telegazeta?