Dach zabytkowej Kapituły Warmińskiej przejdzie remont

i

Autor: www.pieniezno.pl Dach zabytkowej Kapituły Warmińskiej przejdzie remont

Dach zabytkowej Kapituły Warmińskiej przejdzie remont

2021-08-04 10:51

Gmina Pieniężno rozpoczęła prace zabezpieczające dach zabytkowego zamku Kapituły Warmińskiej. Pieniądze na roboty pochodzą ze środków budżetu państwa.

Gmina Pieniężno podpisała już umowę z firmą z Morąga na wykonanie robót budowlanych przy awaryjnym remoncie dachu zamku kapituły Warmińskiej. Wykonawca deklaruje zakończenie zadania jeszcze w sierpniu.

Mimo, iż zakres remontu jest stosunkowo niewielki to w związku z tym, iż zamek jest obiektem zabytkowym wykonanie zadania wymagało udokumentowanego doświadczenia wykonawcy przy zabezpieczeniu zabytków, uprawnień alpinistycznych i wysokościowych.

Samo przygotowanie inwestycji wymagało uzyskania przez samorząd pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na budowę a co się z tym wiąże wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na ten zakres.

Jak wszystkie prace zlecane przy zabytkach, także te wykonywane są pod nadzorem kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Ełk. Pędził porsche 150 km/h w terenie zabudowanym

Quiz. Owoc czy warzywo? Dzieci znają odpowiedzi!

Pytanie 1 z 10
Papryka to: