Dzielnicowy, policjant od spraw nad (zwyczajnych)

i

Autor: arch. KPP Braniewo Policjant

Dzielnicowy, policjant od spraw nad (zwyczajnych)

2020-09-29 23:54

W pracy tych funkcjonariuszy nie ma kategorii błahych spraw – bez względu na problem, z którym zgłaszają się do nich mieszkańcy, do każdego tematu podchodzą z taką samą sumiennością.

Przyczyn spotkań z dzielnicowym można doszukiwać się tak naprawdę w każdej sferze życia – ujadający pies na klatce, zbyt głośno zachowujące się młodzież, skłóceni sąsiedzi, utrudnienia w lokalnym ruchu drogowym - to tylko niektóre z codziennych interwencji. Do tego dochodzą sprawy związane z różnymi wykroczeniami, czy przestępstwami. Bez wątpienia, dzielnicowy odgrywa jedną z głównych ról w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Policjant ten, nie tylko oddziałuje na sprawcę, ale przede wszystkim wspiera i motywuję osobę, która doznała krzywdy.

W codziennej służbie tych funkcjonariuszy nie ma mowy o monotonii. Jeżeli zajdzie taka potrzeba – wspierają kolegów z patrolu i zatrzymują przestępców, współpracują z kuratorami monitorując rodziny dotknięte przemocą domową. To opinia dzielnicowych jest brana pod uwagę w procesie uzyskiwania pozwolenia na broń, czy też w trakcie rekrutacji kandydatów do Policji.

Tylko na terenie powiatu braniewskiego pracuje obecnie 10 dzielnicowych - 3 na terenie miasta Braniewa, 1 na terenie gminy Braniewo, 2 na terenie gminy Wilczęta i Płoskinia, 3 na obszarze miasta i gminy Pieniężno oraz dzielnicowa na terenie miasta i gminy Frombork.

Pies pogryzł 12-latka. Dzieci były same w mieszkaniu
Sonda
Czy gorączka zawsze towarzyszy chorobie?