Frombork traci, za to region zyska wybitnego fachowca

i

Autor: fanpejdż Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków Frombork traci, za to region zyska wybitnego fachowca

społeczne

Frombork traci, za to region zyska wybitnego fachowca

2024-02-07 10:32

Mirosław Jonakowski, Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku został powołany na stanowisko Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Mirosław Jonakowski to elblążanin, archeolog, konserwator i muzealnik. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Politechnice Warszawskiej.

Od stycznia 1990 r. pracował w strukturach administracyjnych związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego. Od 2002r. pełnił kierownicze stanowiska najpierw jako Kierownik Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Elblągu.

Od stycznia 2012r. piastował stanowisko kuratora ds. konserwacji architektury Muzeum Zamkowego w Malborku, a od stycznia 2019r. był dyrektorem Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

D. JOŃSKI: MAMY DZISIAJ WYSTARCZAJĄCĄ LICZBĘ LOTNISK

Quiz. Pamiętasz bohaterów "Ranczo"? Dopasuj ich do opisu postaci!

Pytanie 1 z 22
Amerykanka polskiego pochodzenia, która posiada dworek w Wilkowyjach. Żona "Kusego", była wójt gminy Wilkowyje.