Historia na przejściu granicznym w Grzechotkach. Upamiętniono zamordowanych żołnierzy KOP

i

Autor: arch. Starostwo Powiatowe w Braniewie

Historia na przejściu granicznym w Grzechotkach. Upamiętniono zamordowanych żołnierzy KOP

2020-09-24 8:23

Na terenie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach posadzono sześć Dębów Katyńskich, które upamiętniają zamordowanych w 1940 roku przez NKWD - żołnierzy 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Uroczystości odbyły się w ramach obchodów 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach od roku nosi imię 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

- Jednostka składała się z żołnierzy, którzy na co dzień pełniąc służbę graniczną, w chwili najwyższej potrzeby w błyskawiczny sposób zgrali się w jednolity organizm, tworząc jeden z najlepszych i najdzielniejszych pułków jazdy polskiej – mówi ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz, komendant Przejścia granicznego w Grzechotkach.

W 2020 roku pogranicznicy z Grzechotek postanowili dodatkowo uhonorować żołnierzy KOP i upamiętnić ich w wyjątkowy sposób. 80 lat temu większość ówczesnych pograniczników po ciężkich walkach z najeźdźcą niemieckim dostała się do niewoli sowieckiej. Zostali wymordowani przez NKWD w 1940 roku w Katyniu i Charkowie.

22 września br. na terenie przejścia posadzono sześć dębów poświęconych zamordowanym oficerom. Każdy oznaczony jest pamiątkową tabliczką w formie nieśmiertelnika. Na tabliczkach widnieją nazwiska 6. pomordowanych:

  • ppłk Kopeć Feliks – dowódca pułku,
  • mjr Bartosiewicz Adam Henryk – dowódca 4. szwadronu,
  • kpt. Stupnicki Tadeusz Władysław – zastępca dowódcy i dowódca i plutonu w 6 szwadronie,
  • por. Czarnocki Tadeusz – dowódca III plutonu w 5 szwadronie,
  • por. Nosko Czesław – dowódca III plutonu w 4 szwadronie,
  • por. Russocki Wacław – dowódca II plutonu w 6 szwadronie.

W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, instytucji rządowych oraz zaproszeni goście. Na zakończenie odczytano Katyński Apel Poległych i oddano salwę honorową. Goście złożyli również kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Wystawa z okazji 95 lat Fabryki Broni w Radomiu