Katolicki Ośrodek Wsparcia w Braniewie przechodzi remont

i

Autor: fanpejdż Starostwo Powiatowe w Braniewie Katolicki Ośrodek Wsparcia w Braniewie przechodzi remont

Katolicki Ośrodek Wsparcia w Braniewie przechodzi remont

2022-07-13 8:36

Obecnie w ośrodku prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne św. Katarzyny trwa remont zlecony przez Powiat Braniewski. Zgromadzenie prowadzi dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 12 i 14 wychowanków.

Obecnie przeprowadzany jest remont placówki, w celu dostosowania jej do obowiązujących standardów, co w rezultacie przyczyni się do większego bezpieczeństwa przebywających w niej wychowanków i personelu. Zostały wyremontowane pokoje – pomalowano ściany i sufity, kupiono nowe meble do pokoi dla dzieci oraz odnowiono łazienki.

Całość prac remontowo – budowlanych zaplanowanych i sukcesywnie wykonywanych w przeciągu ostatniego roku to koszt ponad 500 tys. zł.

Najważniejszymi prace, które zostały już wykonane: • podjazd dla osób niepełnosprawnych, • wymiana drzwi przeciwpożarowych -5 sztuk, • zamontowano 18 sztuk nowych okien, • zamontowano instalację hydrantową, • zainstalowano oświetlenie ewakuacyjne, • wykonano modernizację instalacji elektrycznej, • wykonano otwory i przepusty dla instalacji wentylacyjnej, • wymieniono instalację wodną.

Wyłudził od seniorki 100 tys. zł. Szuka go policja