Można dostać laptop całkiem za darmo!

2021-10-22 8:52

Do 29 października, do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa lub w sekretariacie, każdej ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Braniewa (SP6, SP3, SP5.) można składać wnioski o komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

W ramach wsparcia dziecko szkolne może otrzymać: komputer stacjonarny, laptop lub tablet. Wniosek musi dotyczyć osoby w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, średnia). Osoba ta musi być mieszkańcem Braniewa (miasto) i mieć zameldowanie na stałe, bądź tymczasowe, musi być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.

Osoba, której dotyczy wniosek nie mogła otrzymać na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie.

Potężna wichura we Wrocławiu
Sonda
Czy sprawcy śmiertelnych wypadków powinni na zawsze tracić prawo jazdy?