Nowy partner dla Braniewa znalazł się w Chorwacji

i

Autor: www.pixabay.com Zdjęcie stanowi ilustrację do materiału

Miasto

Nowy partner dla Braniewa znalazł się w Chorwacji

2024-01-11 11:12

Rada Miejska w Braniewie podjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy partnerskiej miasta z Gminą Konavle w Chorwacji.

Międzynarodowa współpraca partnerska poprzez bezpośrednie kontakty różnych grup zawodowych zbliża do siebie lokalne społeczności i buduje nowe więzi międzynarodowe, pozwala wymienić doświadczenia administracyjne, naukowe, gospodarcze, kulturalne i turystyczne.

Ze współpracą z Konavle Braniewo wiąże duże nadzieje. Miasto ma też jasną wizje partnerstwa, a umowa, która wkrótce zostanie podpisana, otwiera drogę do stwarzania korzystnych warunków rozwoju wzajemnych gospodarczych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami Miasta Braniewa i Gminy Konavle, wymiany handlowej i gospodarczej poprzez dzielenie się informacjami, promocję oraz realizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczo-handlowych, wzajemnego poznania kultury, dorobku naukowego i artystycznego poprzez m.in. wymianę zespołów artystycznych, zbiorów muzealnych i sztuki współczesnej i rozwoju kształcenia młodzieży, upowszechniania dorobku naukowego i postępu technicznego, m.in. poprzez organizację sympozjów, kongresów naukowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami naukowymi i technicznymi, współpracy i wymiany pomiędzy szkołami, środowiskami młodzieżowymi oraz senioralnymi, wymiany doświadczeń z dziedziny sportu, systemu edukacji, rekreacji, turystyki i rozwoju współpracy między różnymi organizacjami społecznymi.

Wspólnie z partnerami z Chorwacji Braniewo będzie dążyć do pozyskiwania środków finansowych na wspólne przedsięwzięcia w zakresie edukacji, kultury, sportu, promocji, turystyki, ochrony środowiska, ekologii, rozwoju obszarów przygranicznych, a także wzajemnie promować osiągnięcia i rezultaty współpracy - na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Zawarcie umowy nastąpi 15 stycznia br. W związku z przyjazdem delegacji Gminy Konavle w strategicznych miejscach Braniewa zostaną rozwieszone chorwackie flagi państwowe.

Ratują serduszka wielkości truskawek. Przełomowe operacje jeszcze przed narodzinami dziecka

Ekstremalnie trudny quiz z wiedzy ogólnej. Tu nie ma drugiej szansy!

Pytanie 1 z 12
Które państwo jest największym producentem kawy na świecie?