Policzyli nielegalnie zatrudnionych

i

Autor: WMOSG Policzyli nielegalnie zatrudnionych

praca

Policzyli nielegalnie zatrudnionych

2024-07-04 8:31

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. W pierwszym półroczu br. kontrolą objęli 2 745 obcokrajowców. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że 285 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 44%. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini – 21%, na trzecim Gruzini – 18%. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też umów z cudzoziemcami. 

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej nielegalnie pracujących było  w branży budowlanej – 24%, produkcyjnej – 21%, usługowej – 16%, pośrednictwie pracy 11%.

W okresie od stycznia do kwietnia najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 17%, mrągowskim – 14%, ełckim –  12%, oleckim – 10%, gołdapskim i ostródzkim po 7%, kętrzyński i iławski po 6%.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 73 tys. zł.

Wieczorny Express - Zembaczyński Gosek cz. 3

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym

Pytanie 1 z 12
Na której stronie monety znajduje się orzeł?