Terytorialsi z warmii i Mazur na straży granic

i

Autor: 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej Terytorialsi z warmii i Mazur na straży granic

wojsko

Terytorialsi z Warmii i Mazur na straży granic

2024-04-10 10:26

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej bezustannie się szkolą, a teraz stają przed nimi nowe zadania. Idą za tym zmiany nazw, struktur i przeznaczenia podlegających jej pododdziałów. Te działania to część wysiłków zmierzających do utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza - oddziałów WOT pełniących służbę na rubieżach Polski.

Proces tworzenia Komponentu w ramach 4W-MBOT już trwa. Z początkiem tego roku dwa spośród pięciu batalionów brygady przekształcono w bataliony obrony pogranicza. Są to giżycki 41 batalion i stacjonujący w Braniewie 43 batalion. W jednostkach obrony pogranicza wzrosła liczba żołnierzy zawodowych. Czeka je także modernizacja sprzętowa, m.in. wyposażenie w dodatkowe bezpilotowce przeznaczone do patrolowania granicy.

Terytorialsi z Warmii i Mazur, pełniący służbę w jednostce z tytułem honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego, stale się szkolą i podnoszą swoją gotowość do zadań w  chwili zagrożenia. Tylko w ubiegły weekend w podległych batalionach 4W-MBOT szkoliło się około 800 żołnierzy. Część z nich stoi na straży wschodniej granicy.

Brygada ma już spore doświadczenie w ochronie granicy. Od momentu wybuchu kryzysu migracyjnego wywołanego przez białoruski reżim, żołnierze 4W-MBOT wspierają Straż Graniczną i inne służby w patrolowaniu wschodniej rubieży kraju. Współpraca z  funkcjonariuszami SG jest także ważną częścią procesu szkoleniowego brygady. Istotnym elementem działalności brygady jest również współdziałanie z wojskami operacyjnymi, zarówno polskimi jak i sojuszniczymi.

W 4W-MBOT, największej brygadzie OT służy dziś około 3,5 tys. żołnierzy. To ochotnicy z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy swoje miejsce zamieszkania i okolice znają najlepiej. To właśnie terytorialność jest częścią koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej- służysz tam gdzie mieszkasz i pracujesz.

Nazwa Komponentu nawiązuje do przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza. Była to formacja utworzona w okresie II Rzeczpospolitej do ochrony granicy z ZSRR, w reakcji na częste ataki sowieckich grup dywersyjnych. Utworzenie KOP znacznie ograniczyło ich liczbę. Formacja działała do września 1939 r. Jej żołnierze wzięli udział w obronie Polski przed niemiecką, a następnie sowiecką agresją.

opr. as

Express Biedrzyckiej - Katarzyna KOTULA, Aleksandra GAJEWSKA - WSTĘP

Jak dobrze znasz kuchnie świata? Sprawdź swoją wiedzę!

Pytanie 1 z 10
Słynne francuskie naleśniki, to: