Terytorialsi z Warmii i Mazur pomagają na wszystkich frontach

i

Autor: DWOT Terytorialsi z Warmii i Mazur pomagają na wszystkich frontach

Terytorialsi z Warmii i Mazur pomagają na wszystkich frontach

2022-03-21 8:35

Do najważniejszych zadań jakie realizuje aktualnie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej należą szkolenia, współpraca ze Strażą Graniczną w zakresie ochrony granicy państwa oraz wsparcie wojewodów, samorządów i instytucji, odpowiedzialnych za organizację pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Terytorialsi z 4 W-MBOT, uczestniczyli w kolejnym załadunku transportu humanitarnego, tym razem z Ełku na Ukrainę, organizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej. Do tej pory wyjechało już 11 ciężarówek z lekami, żywnością i środkami opatrunkowymi.

Wszystkie transporty trafiają do miejsc przeładunkowych na Ukrainie, gdzie dary przepakowywane są do mniejszych samochodów i rozwożone po całym terytorium Ukrainy. Pomoc trafi do potrzebujących, którzy zdecydowali się pozostać w swojej ojczyźnie.

Jak Aniołki Matusińskiego świętowały brąz w Belgradzie?

QUIZ: Wiosna w PRL-u. Pamiętasz jak ją witano?

Pytanie 1 z 10
Imię Marzanna oznacza: