Terytorialsi z Warmii i z Mazur na Dragon-24

i

Autor: 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej Terytorialsi z Warmii i z Mazur na Dragon-24

wojsko

Terytorialsi z Warmii i z Mazur na Dragon-24 [ZDJĘCIA]

2024-03-11 10:06

Trwają międzynarodowe manewry wojsk Dragon-24. W przedsięwzięciu biorą udział jednostki z 9 państw NATO. W ich sprawnym przerzucie pomagają żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Manewry są częścią serii ćwiczeń Steadfast Defender-24. Dragon-24 (DR-24) to ich część odbywająca się na terenie Polski. Kolumny wojsk po pokonaniu długiej trasy, obejmującej m.in. przeprawę przez Wisłę i San znalazły się na Warmii i Mazurach. Ugrupowanie liczy ok. 20 tys. żołnierzy i 3,5 tys. jednostek sprzętu.

Żołnierze 4W-MBOT dbają o bezpieczeństwo przemieszczających się oddziałów na trasie przejazdu wystawiając posterunki. Ich zadaniem jest, m.in. prowadzenie kolumny wojsk tak by nie kolidowało to z ruchem lokalnym. To jedno z wielu zadań terytorialsów w ćwiczeniu Dragon-24 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Poszczególne bataliony brygady realizują zadania w swoich tzw. Stałych Rejonach Odpowiedzialności. Jest to trening jednego z zadań stojących przed WOT – wsparcie wojsk operacyjnych i realizacja zadań w rejonie dyslokacji.

Udział i zadania terytorialsów w DR-24 wpisują się w cele WOT

Jednym z nich jest współpraca z wojskami operacyjnymi i zapewnienie im możliwości sprawnego przerzutu. To także okazja do rozwoju współpracy z sojuszniczymi wojskami Paktu Północnoatlantyckiego.

Jednym z elementów ćwiczeń DR-24 jest sprawny przerzut kolumn wojsk w  warunkach zbliżonych do działań bojowych. Wiąże się to z przekraczaniem przeszkód wodnych. Na drogach i na ulicach, mogliśmy już obserwować kolumny pojazdów wojskowych. Natomiast w najbliższych dniach wzmożony ruch będziemy obserwować również na niebie. Od 10 do 14 marca 2024 r. na drogowym odcinku lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki odbędzie się ćwiczenie jednostek 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Ćwiczenie jest szkoleniem lotniczym z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego i ma na celu  doskonalenie procedur lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić operowanie lotnictwa w terenie przygodnym. W ochronę DOL zaangażowani będą żołnierze 4W-MBOT. Zadania lotnicze realizować będą samoloty z  1   i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego  MiG-29 ,Su-22 oraz FA-50.

W ramach ćwiczeń sprawdzona zostanie zdolność sił Sojuszu do odstraszania i  obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO. Działania wojska mogą wiązać się z pewnymi utrudnieniami, szczególnie na drogach. Jednak takie ćwiczenia są bardzo potrzebne, zawłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie  i  coraz liczniejszych prowokacji ze strony Rosji. Ćwiczenia są pokazem jedności i siły sojuszu północnoatlantyckiego. Każdy element biorący udział w ćwiczeniu, jest komponentem NATO i trenuje zadania, do jakich został powołany.

opr. as

„Belmondziak” w rękach policji. Przez dwa lata ukrywał się za granicą. Zatrzymali go łowcy cieni

CH czy H? Jak zapiszesz to słowa?

Pytanie 1 z 25
Jak zapiszesz to słowo?