W Braniewie 16 donatorów oddało ponad 7 litrów krwi

2021-11-05 10:44

Zorganizowana po raz kolejny w tym roku akcja ho-norowego krwiodawstwa w mobilnym punkcie przed komendą zgromadziła nie tylko mieszkań-ców, ale i przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

W krwiobusie przed budynkiem braniewskiej komendy Policji odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Na zaproszenie policjantów odpowiedzieli mieszkańcy oraz zaprzyjaźnione służby mundurowe. W sumie do potrzebujących popłynęło ponad 7 litrów tego bezcennego leku.

Ten najprostszy odruch serca, którym jest krwiodawstwo – daje szansę innym na uratowanie ich życia. Samo oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi.

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótszy niż 8 tygodni.

1 jednostka donacji to około 450 ml krwi , średnio w ciele dorosłego człowieka jest 5-6 l. krwi . Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz krótki odpoczynek szybko przywraca wszystko do normy.

Krwiodawcą można się stać od 18 roku życia, ponieważ po uzyskaniu pełnoletności można samodzielnie podejmować decyzje, a ponadto w tym wieku organizm staje się organizmem dorosłym i ukształtowanym.

Pierwszy w Lublinie Park Iluminacji

Ssak, gad, czy ryba? Wcale nienajłatwiejszy quiz o zwierzętach

Pytanie 1 z 10
Spędzający znaczną część życia w wodzie dziobak to: