kaloryfer

i

Autor: www.pixabay.com

W Braniewie zachęcają do wymiany kopciuchów na nowsze źródła ciepła

2020-11-13 10:53

Z programu Czyste Powietrze na ten cel można uzyskać nawet 37 tys. złotych dotacji. Do wymiany starych pieców i termomodernizacji budynków zachęcają także urzędnicy z Braniewo. Wystarczy jedynie zgłosić się po zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Dokument można uzyskać w Urzędzie Miasta Braniewa lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale Świadczeń Rodzinnych. Ponadto w braniewskim ratuszu istnieje możliwość wstępnej konsultacji dot. Wniosków o dofinansowanie. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Braniewie.

Beneficjentem drugiej części programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto w Urzędzie Miasta Braniewa istnieje możliwość wstępnej konsultacji dot. Wniosków o dofinansowanie (od 7.00 do 15.00 w pokoju nr 11 ul. Kościuszki 111 w Braniewie, nr telefonu: 55-644-01-32).

Ukwiecona Zielona Góra - miasto kupiło chryzantemy od lokalnych sprzedawców

Zdasz test na pieszego? Sprawdź, czy nie stwarzasz zagrożenia!

Pytanie 1 z 15
Kiedy pieszy ma obowiązek posiadać odblaski?