W Krzekotach i Krzyżewie bociany wrócą do nowych gniazd

i

Autor: www.gov.pl W Krzekotach i Krzyżewie bociany wrócą do nowych gniazd

społeczne

W Krzekotach i Krzyżewie bociany wrócą do nowych gniazd

2024-03-04 10:07

Jeszcze w ubiegłym roku RDOŚ w Olsztynie przygotowała dwadzieścia dziewięć bezpiecznych stanowisk lęgowych dla bocianów.

W powiecie braniewskim znalazły się one w Krzekotach, w gminie Lelkowo oraz w Krzyżewie, w gminie Frombork. Ptaki będą mogły rozpocząć sezon lęgowy w nowych gniazdach na specjalnie przygotowanych platformach gniazdowych, osadzonych na wolnostojących słupach lub też na dachach.

Warmińsko-mazurska populacja bociana białego związana jest w znacznym stopniu z budynkami gospodarczymi. W związku z remontami tych budynków oraz zmianą pokryć dachowych, ogranicza się miejsca lęgowe tego gatunku. Ponadto każdego roku napływają zgłoszenia przypadków losowych takich jak: spadek gniazda w wyniku przeciążenia, czy też pękające mury budynków i uszkodzenia konstrukcji dachu spowodowane ciężarem bocianiego gniazda, co stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa. Dla zobrazowania tej sytuacji, warto przypomnieć, że według szacunków naukowców gniazda bocianów białych ważą średnio około 300 kg, bywają jednak takie, które ważą nawet 700 kg.

Aby z tych powodów nie doprowadzić do utraty stanowisk lęgowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie stworzyła alternatywne miejsca gniazdowania – słupy z platformami, wypełnionymi materiałem gniazdowym. Platformy osadzono także na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dzięki temu ptaki będą mogły korzystać z bezpiecznych stanowisk lęgowych. Prace były prowadzone na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego i miały charakter interwencyjny – w pierwszej kolejności działania były realizowane w miejscach, w których istnieje pilna potrzeba przeniesienia dotychczasowego miejsca lęgowego lub utworzenie nowego.

Podobne działania będą kontynuowane w latach 2024-2025.

Barwy szczęścia. Wanda wypnie się na Roberta. Wystąpi przeciwko Stefaniakowi

CH czy H? Jak zapiszesz to słowa?

Pytanie 1 z 25
Jak zapiszesz to słowo?