W powiecie będzie także rządzić młodzież

i

Autor: fanpejdż Starostwo Powiatowe w Braniewie W powiecie będzie także rządzić młodzież

W powiecie będzie także rządzić młodzież

2022-11-23 11:18

Powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Braniewskiego. Decyzje o jej zawiązaniu podjęto na ostatniej sesji rady powiatu.

To także pokłosie wniosku uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Celem działania Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego jest:

• rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,• kształtowanie i utrwalanie postaw obywatelskich wśród młodzieży,• zapewnienie młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,• reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów Powiatu i samorządów uczniowskich,• aktywizacja samorządów uczniowskich,• działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Jan Tomaszewski po Polska - Meksyk | Katar Express

QUIZ. 10 zaskakujących faktów o śniegu. Nie znać odpowiedzi na te pytania to wstyd!

Pytanie 1 z 10
1. Z jaką prędkością najczęściej opadają płatki śniegu?