Port we Fromborku zyska nowe oblicze. Umowa na remont podpisana

i

Autor: www.pixabay.com Port we Fromborku zyska nowe oblicze. Umowa na remont podpisana

Za 20 miesięcy port we Fromborku zyska nowe oblicze

2021-12-13 8:41

W Nowym Pałacu Biskupim we Fromborku Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na przebudowę fromborskiego portu rybackiego. Inwestycja warta jest 17 milionów złotych, a czas jej wykonania to 20 miesięcy.

Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma z Gdańska. Modernizacja Portu w całości finansowana jest z budżetu państwa, ze środków inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni.W podpisaniu umowy udział wzięli władze naszego miasta - Burmistrz Zbigniew Pietkiewicz wraz z zastępcą Damianem Krasińskim oraz zaproszeni goście m.in. Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

- W wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe portu we Fromborku, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość - z -1,5 m do -2,5 m. Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi. Warunki bezpiecznego użytkowania zapewnione zostaną również poprzez wymianę wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania oraz infrastrukturę techniczną (w tym przyłącza, oświetlenie, hydranty) – powiedział Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

- We Fromborku, mieście Mikołaja Kopernika i średniowiecznego zespołu katedralnego, port rybacki ma znaczenie gospodarcze jak i turystyczne. „Nowe otwarcie” wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to wielka szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co w chwili obecnej stało się wręcz normą. Kolejnym krokiem rozwoju będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy „B” obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuacji modernizacji falochronu tzw. „starego molo”, czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stała by się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego portu. – powiedział Burmistrz Zbigniew Pietkiewicz. 

Inwestycja warta jest 17 milionów złotych, a czas jej wykonania to 20 miesięcy.(opr. as)

Adwent odc. 4

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zdobywając 7/10 możesz mówić o życiowym sukcesie

Pytanie 1 z 10
Który z poniższych najwięcej razy wygrywał ligę NBA?