Braniewscy policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w dzień wagarowicza

i

Autor: www.pixabay.com Zdjęcie stanowi ilustrację do materiału

Braniewscy policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w dzień wagarowicza

2023-03-20 11:29

21 marca to pierwszy dzień wiosny, każdemu doskonale znany jako „Dzień Wagarowicza”. Policjanci przede wszystkim przeprowadzą działania informacyjne skierowane do sprzedawców placówek handlowych oferujących sprzedaż alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Będą przeciwdziałać popełnianiu przez nieletnich czynów karalnych, szczególnie stanowczo reagując na agresywne zachowania oraz próby wandalizmu.

W trosce o bezpieczeństwo młodych ludzi, policjanci tego dnia przeprowadzą działania prewencyjno-profilaktyczne pod nazwą „ Pierwszy dzień wiosny 2023”. Skupią się przede wszystkim na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych zlokalizowanych blisko szkół i miejsc gromadzenia się młodzieży. Będą ostrzegać sprzedawców przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązujące prawa oraz zachęcą ich do sprawdzania wieku młodych klientów. Nie zapominajmy, że alkohol jest wciąż jednym z największych zagrożeń dotykających młodych ludzi.

Funkcjonariusze będą również kontrolować miejsca w których lubi spotykać się młodzież szkolna, ujawniać tzw. wagarowiczów, a także sprawdzać stan trzeźwości legitymowanych osób. Warto przypomnieć, że wagarowanie oraz spożywanie alkoholu czy używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd rodzinny.

Osoby dopuszczające się wybryków chuligańskich oraz zakłócające ład i porządek będą musiały liczyć się z konsekwencjami, ponieważ policjanci nie mają pobłażania wobec takich osób i nie akceptują takiego zachowania.     

Nie obchodzi nas Eurowizja. Blind Channel dla Eski Rock

QUIZ. Czy wiesz co znaczą te słowa? 7/10 oznacza, że umiesz mówić po polsku

Pytanie 1 z 10
Konfabulacja to: