Braniewski szpital idzie w stronę ekologii

i

Autor: fanpejdż Starostwo Powiatowe w Braniewie Braniewski szpital idzie w stronę ekologii

Braniewski szpital idzie w stronę ekologii

2021-10-14 9:43

Powiatowe Centrum Medyczne zostało już podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Koszt inwestycji to ok. 447 tys. złotych.

Inwestycja w przyłącze pozwoliła wyeliminować starą kotłownię węglową funkcjonującą przy szpitalu, dzięki czemu znacznie poprawi się jakość powietrza dla okolicznych mieszkańców.

Podczas robót wykonano komorę ciepłowniczą, położono rurociąg oraz wykonano niezbędną instalację alarmową.

Szpital we własnym zakresie wcześniej przygotował niezbędny węzeł grzewczy. Koszt inwestycji to ok. 447 tys. zł.

Proces strażnika miejskiego, który zabił żonę

Quiz. Najważniejsze wydarzenia w Polsce po 2000 roku. Pamiętasz je?

Pytanie 1 z 15
Papież Jan Paweł II zmarł w 2005 roku. Pamiętasz w jaki dzień?