Dostali wsparcie od miasta Braniewa

i

Autor: fanpejdż Tomasz Sielicki - burmistrz Braniewa Dostali wsparcie od miasta Braniewa

Dostali wsparcie od miasta Braniewa

2022-04-07 10:59

Burmistrz Braniewa przyznał dotacje braniewskim organizacjom nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych, które zostały zakwalifikowane do realizacji zadań własnych Miasta Braniewa.

Najwięcej środków – 100 tys. Złotych - otrzymał Miejski Klub Sportowy "Zatoka", na organizowanie imprez sportowych I rekreacyjnych dla mieszkańców Braniewa z uwzględnieniem rozgrywek w piłką nożną.

30 tysięcy popłynie do Stowarzyszenia Piłki Siatkowej “Sparta “ na szkolenie I uczestnictwo w zawodach siatkarskich.

7 tysięcy złotych trafi także do Stowarzyszenia Braniewskich Modelarzy SpecModel Braniewo.

Pozostałe dotacje:

- "Organizowanie działań kulturalnych mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Braniewa". Realizacja: Towarzystwo Miłośników Braniewa. Kwota: 6 000,00. 

- Promowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, integracyjne, sportowe i kulturalne". Realizacja: Polski Związek Niewidomych – Okręg Warmińsko-Mazurski. Kwota: 6 000,00 zł. 

- Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego”. Realizacja: Braniewski Klub Sportowy "SZYBKI STRUŚ". Kwota: 2 000,00 zł. 

- "Popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej.” Realizacja: Braniewski Klub Sportowy "SZYBKI STRUŚ". Kwota: 2 000,00 zł. 

- Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi". Realizacja: Uniwersytet III Wieku w Braniewie. Kwota: 6 000,00 zł.

Chciał 150 zł, może trafić za kratki

Quiz o autach PRL. Ile wiesz o samochodach z dawnych lat?

Pytanie 1 z 10
Radziecki GAZ M-20 Pobieda miał swój polski odpowiednik. Jakie to auto?