Kierunek- wschodnia flanka NATO

i

Autor: arch. 9BBKPanc. Pożegnanie IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa.

Kierunek- wschodnia flanka NATO

2021-07-26 7:21

Czołgiści z Braniewa wyjechali na służbę poza granicami naszego kraju. Ich misja w ramach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa potrwa 6 miesięcy.

Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie funkcjonuje w strukturze wielonarodowej batalionowej grupy bojowej, pod dowództwem kanadyjskim. W grupie oprócz Kanadyjczyków i Polaków służą przedstawiciele: Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii. Żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej służyć będą na Łotwie już nie po raz pierwszy. Na bazie braniewskiej brygady sformowane były już cztery zmiany PKW w tym kraju: pierwsza, druga, piata i szósta. Większość z  żołnierzy  już tam była, chociaż są i tacy, którzy wyjechali na Łotwę i na misję po raz pierwszy.

- Doskonale wiemy, że pokój nie został nam dany raz na zawsze, i dlatego musimy o niego dbać, troszczyć się, doglądać by trwał jak najdłużej, by nasi bliscy jak i mieszkańcy Europy mogli czuć się bezpiecznie i z nadzieją patrzeć w przyszłość wolną od konfliktów i wojen – mówił  mjr Michał Czarny, dowódca IX zmiany PKW Łotwa w swoim przemówieniu wygłoszonym w trakcie  pożegnania zmiany. Uroczystość odbyła się w Braniewie w piątek 23 lipca.

Za każdym razem brygada z Braniewa kierowała na Łotwę pododdział w sile kompani czołgów z plutonami logistycznymi. Zasadniczy sprzęt kontyngentu stanowią: czołgi PT-91 i wozy dowodzenia.

- Dotychczasowy udział polskich żołnierzy w tej misji, a w tym również żołnierzy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej był i jest oceniany bardzo wysoko. Wszystko to sprawia, że od 5 lat wraz z sojusznikami prowadząc działania odstraszające i obronne wzmacniamy bezpieczeństwo w regionie oraz gwarantujemy wolność i niepodległość Republiki Łotewskiej – mówił płk Grzegorz Barabieda, dowódca 9BBKPanc.

Uroczyste pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na Łotwę zakończyła wspólna defilada pododdziałów 9 brygady i IX zmiany PKW Łotwa.

"Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!"

Super Express w Japonii. Jak wygląda śniadanie w hotelu w Tokio?

QUIZ. Wakacyjne hity książkowe. Wiesz kto jest ich autorem? 8/10 punktów to absolutne minimum!

Pytanie 1 z 10
Autorką serii książek o przygodach młodego czarodzieja, Harrego, jest: