Kolejne niewybuchy znalezione w powiecie braniewskim

i

Autor: KPP Braniewo Kolejne niewybuchy znalezione w powiecie braniewskim

Kolejne niewybuchy znalezione w powiecie braniewskim

2023-07-14 8:57

Od początku roku 2023 braniewscy policjanci wyjeżdżali na interwencje dotyczące niebezpiecznych pozostałości z czasów II wojny światowej już 86-krotnie. Ostatnio w tej sprawie interweniowali dwukrotnie.

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia: nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu, nie dotykaj znalezionych, podejrzanych przedmiotów, zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania

Co zrobić w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu?

Nie wolno go dotykać - podnosić, przesuwać, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy; nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi; w przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia; niezwłocznie oddal się z miejsca zagrożenia, ale do czasu przyjazdu policjantów pozostań w pobliżu znaleziska – nie dopuszczaj innych osób do przedmiotu.Jakie informacje trzeba przekazać policjantom?

Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:

1) miejsca odnalezienia niewybuchu,

2) znalezionego przedmiotu - opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość

znaleziska

3) danych personalnych osoby zgłaszającej.

Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

Express Biedrzyckiej - prof. Marcin MATCZAK

QUIZ Star Starachowice. Jak dobrze znasz ten Klub sportowy?

Pytanie 1 z 10
W którym roku powstał Klub Star Starachowice?