Sprawdzili legalność zatrudnienia na Warmii i Mazurach

i

Autor: WMOSG Sprawdzili legalność zatrudnienia na Warmii i Mazurach

Sprawdzili legalność zatrudnienia na Warmii i Mazurach

2022-01-10 9:47

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2021 roku przeprowadzili 210 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolami objęto prawie 6 000 osób. Stwierdzono, że 825 osobom powierzono pracę nielegalnie.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej naruszenia przepisów stwierdzili w branżach pośredniczących w zatrudnianiu – 78%. W budownictwie pracowało nielegalnie 12% cudzoziemców, a w zakładach produkcyjnych i usługowych po 4% obcokrajowców.

Obywatele Ukrainy stanowili największą liczbę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców, bo aż 88%. Natomiast Gruzinów i Białorusinów pracujących na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami było po 3%. 

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  stwierdzili, że 29% obcokrajowców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim, 12% w ełckim, 10% nidzickim. Natomiast w powiecie mrągowskim było 9%, w działdowskim i gołdapskim po 7%. 

W 2021 roku funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 62 wnioski o ukaranie pracodawców. Ponadto przedsiębiorców, którzy naruszyli przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców ukarali mandatami  na kwotę blisko 50 tys. zł.  Natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły właścicielom firm grzywny na kwotę ponad 170 tys. zł.

Polecany artykuł:

Osadzeni pójdą w las
Wyłudził pieniądze. Szuka go kołobrzeska policja

QUIZ. Pokazujemy tylko logo znanej firmy! Rozpoznasz ją?

Pytanie 1 z 10
To logo należy do firmy...
To logo należy do firmy...